Sanat ve Estetik Üzerine

Politik bir sanat eserinin hayali; görülebilen, söylenebilen ve düşünülebileni, mesajın terimlerini araç olarak kullanmak zorunda kalmadan rahatsız edebilmesidir.

Jacques Rancière, ‘The Aesthetics of Politics’ (2006)


Varolmuş her güzel şeyin arkasında, trajik birşey vardır. 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian GrayZihin şeyleri sonsuz yönüyle ne kadar görürse,  sonsuzluğa o kadar dahil olur. 

Baruch de Spinoza


Her iyi sanat eseri uzay ve zamanı yeniden ayarlayıp, diriltir ve başarısının ölçüsü sizi ne kadar o dünyanın yerlisi yapabildiğidir -sizi içeri davet edip, garip ve özel havasını içinize çekmesine izin verdiği ölçüdür bu. 

Leonard Bernstein


Sanat deneyim üzerindeki tekrarları düzenleme, estetik zevk ise bu örüntünün tanınmasıdır. 

Alfred North Whitehead


Sanatın bu olduğunu düşünüyorum: Sanat iletişimsizliklerin doğacağı umuduyla yapılan iletişimdir. 

Misha Glouberman


Sanat, toplumundan direk olarak çıkarım yapılamayan, sosyal antitezdir. 

Theodor W. Adorno


Estetikçilik, sezgisel hissin çöplüğüdür. 

Kazimir Severinovich Malevich


Estetik, ideolojiden intikamını aynı zamanda altını kazmak olan karmaşıklaştırma gücünü açığa çıkararak alır. 

Murray Krieger


Basit bir hayatla estetik sevgisini birleştirmek zordur.

Marty Rubin


Neoliberal rejimlerin numaralandırma mantığıyla karşılaşıldığında edebiyat: araya girerek sesin ve kimliğin hem politik hemde sanatsal anlamda temsilini yeniden düşünmeyi önerir. Edebiyat ve sanat; bugünki kimliksel sorunlarda izini bırakan maskeyi ve yüzün ikililiğini göstererek, çözülmemiş geçmiş ve gelecek, görünmezlik ve teşhir arasındaki gerilimi geliştirir. 

Francine Masiello


Dünyayı, insanlar güzel olduğunu düşündüğü için mi güzelleştirildik? Aslında sadece insanlaştırdık, o kadar. 

Friedrich Nietzsche


Sanatçı oldum çünkü sanat hakkındaki konuşmada aktif bir katılımcı olmak istedim.

 Kamand Kojouri


Zamanın alışkanıklarında; ne kadar sönük ve görünmez olsa da, karanlık ve şifreli güzelliği çıkarmak için kendini vermektense herşeyin tamamen çirkin olduğunu ilan etmek ne kadar da elverişli. 

 Charles Baudelaire


Durer böyle bir kasabada yaşamak için bir sebep bulurdu. 

 Marianne Moore, Selected Poems


Ekmek güzellik bağımlılarını besleyemez.

Raheel Farooq


Gerçeğe doğamayan şey, dramatik görüntünün görsel ve fiziksel kurgusuna aktarıldığında zevk kaynağına dönüşür.

 Claude Calame


Sanat a priori’ye hitap edendir.

 Raheel Farooq


Stiller değişir, detaylar gelip geçer, ama estetik yargının geniş talebi kalıcıdır.

 Roger Scruton


Estetik değer metinler arasındaki boğuşmadan ortaya çıkar: okuyucudan, dilden, sınıftan ve toplumdaki çatışmalardan. Hafızadan, Nietzsche’nin gördüğü gibi acıdan, çok daha zor hazlar için kolay olanları pes ettirmekten doğar. Başarılı edebi işler elde edilmiş kaygılardır, serbest bırakılmış değil. 

 Harold Bloom


Estetik eleştri bizi yaratıcı edebiyatın özerkliğine ve yanlız ruhun yüceliğine geri döndürür. Okuyucuyu toplumdaki bir kişi olarak değil de, kendi derinliği ve nihai iç dünyasıyla algılar. 

Harold Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages


Sanat hakkındaki büyük sır kimsenin doğru olmasını istememesidir. 

 Adam Phillips 


  Sadece sakatlanmış egodan muazzam sanat çıkar, çünkü yalnızca sakatlanmış ego yeteri kadar obsesiftir.

 Camille Paglia


Herhangi birşeye güzel olduğu için karışmamak, boşa nefes harcamak ve durumu alaya almaktır. Estetik duyu- göz, kulak ve hayalgücü ile zevk almak, insan mutluluğunda yeme ve içme kadar önemli bir faktördür. Ama dünyanın henüz bunu itiraf ettiği bir zaman dilimi olmamıştır. 

John Van Dyke

www.goodreads.com’dan çevirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir