Adı-bizim-zulalarımızda-saklı bir kuşağın almanağı: Gibi

Yaşanılan şeyin 21. yüzyıl olmadığını gösteren bir cinayet var ortada. Bir kitap şekline bürünmüş. Cenaze, kendini aynı bir kitap ‘’Gibi’’ göstermeyi tercih ediyor. Şahitler de var: Esmer tenli, Rona ve Rejina. Kızıl, belki sonradan Dersimli daha sonradan da Özalp. Kim eksik? Matmazel Junkie tabi ki de. Mekan ise sanırım Cihangir, Pera, Tarlabaşı, Tünel, ya da …

VİCDAN: KENDİ OLMA BİÇİMLERİ KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Özgür Taburoğlu tarafından yazılan Vicdan: Kendi Olma Biçimleri adlı kitap, polifonik bir orkestranın çeşitliliğine sahip kaynakçası ile yazarın; vicdan, kendilik ve bir başkası konusu üzerine çeşitlendirdiği argümanları içeriyor. Daha önce nazar, maneviyat, imge, keyfilik ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine çalışmış olan Taburoğlu, 2019 yılının Ekim ayında Doğu Batı Yayınları’ndan çıkan kitabının kapağında Harry van Kruiningen’in …

Serap Yüzgüller – İmge nedir? Değerlendirme Yazısı

                                                                                                            İKONOGRAFİK YÖNTEM VE İMGESEL HİKAYELER  Söz-İmge İkiliği ve İmgeyi ‘Okumak’ Etkinlikizi Kültürel Etkinlikler Platformu’nun yeni dönem Çağdaş Sanat Buluşmaları dizisi ”İmge nedir?” sorusuyla 14 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina’da ilgilileriyle buluştu. Buluşma, sanat tarihçisi ve akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Serap Yüzgüller’in katılımıyla gerçekleşti. Sanat tarihinden özenle seçilmiş referanslarla dolu oturumda …

Rahmi Öğdül – Perspektif nedir?

Doğal görme biçimimizi unuttuğumuzu bize hatırlatarak konuşmasına başlayan sanat ve kültür eleştirmeni Rahmi Öğdül, tek kaçışlı perspektif ile çizilmiş yalın bir otoyol görselini inceleyerek inşa edilen bakışımızı masaya yatırma önerisinin ilk adımını atmış oldu. Gördüğümüz şey ile aramıza mesafe koyan matematiksel soyut düzlemin aynı zamanda ‘ben’ dediğimiz alanın örgütleyicisi haline gelmesinin tarihsel bir olgu olduğunu sık sık dile …

İran-Türkiye Sanatçı Değişim Programı ve ‘Exchange’ Sergisi

Helikon Çağdaş Sanat Derneği’nin ‘Komşularımız’ konsepti ile düzenlediği, İran-Türkiye Sanatçı Değişim Programı Bahçecik’te Helikon Sanat Merkezi’nin alanında 12 Eylül 2019 tarihinde başladı. İki İranlı ve iki Türkiyeli sanatçının ortak katılımı ile beraber ekip üç hafta birlikte yaşayıp, sanat üzerine tartışmalar yürüterek küresel ölçekte sanatta ortaklaşma biçimlerini masaya yatırdı. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ziyareti ile …

Sosyal Hacim / Çalıştay

İçerisinde yerleştirme, performans, video, heykel ve resim alanlarından eserler bulunduran Sosyal Hacim başlıklı Uluslararası Sanat Çalıştayı, bu seneki sergisinde bireylerin sanatla ilişki kurma biçimlerini, yeni karşılaşmalara yol açabilecek şekilde yeniden kurgulamalarını sağlayacak alanlar oluşturmayı hedefliyor. Ukrayna, Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcıların, Bahçecik’te konaklayıp, çeşitli tartışmalar yürüttüğü çalıştay, günümüz sanat üretiminde …

Savaş Sonrası Sanatçının Cephesi

Savaş, insanlığın yarattığı en esnek eserdir. Çünkü kime ya da neye karşı olduğu konusu, tanımını oluşturur. Hayat ise, tarih boyunca bu eseri es geçmiş bir koleksiyoner olmamıştır. Savaşın sanatla kurduğu birlikteliği kurgulayabilmek için, bu ilişkiyi gözardı etmeyen bir düşünür olan Walter Benjamin’in sözlerine kulak vermek gerekebilir: Politikayı estetik hale getirme çabaları tek bir şeyle sonuçlanır, …

Gargoyle ve Bakanın Görünümü

Kilisenin dışarıya açılan gözcüsü olan Gargoyle’lar insan hayatına 11.yy’da dahil olmuştur. Kesinliği olmasa da adlarının Fransızca’da boğaz anlamına gelen ‘Gorgouille’ kelimesinden evrildiği tahmin ediliyor. Binalardaki fazla yağmur suyunu boşaltmak için kullanılan iniş borularının çevresine yapılan Gargoyle’ların işlevsel amacından sıyrılıp kilisenin  halka verdiği taştan dersler haline gelmesi uzun sürmemiş. Dinin kutsal aurasının binanın içinden kovması sonucu …

Kimlikli Bedenler: Sanat, Kimlik, Cinsiyet Üzerine Notlar

Bu yazıda Ahu Antmen’in Kimlik Bedenler adlı kitabı incelenip, kitabın tezleri bağlamında tarih boyunca bedene atfedilen kimlik ve özellikle 60’lı yıllardan sonra bu durumun sanatçılar tarafından yorumlanışı ele alınacaktır. Feminist yeniden okuma ve ironik kurgulama örneklerini kitaptan çeşitlendirip, bu yöntemin gerekliliğini ve yol açabileceği bazı problemleri, Slavoj Zizek’in ‘Cinsel olan politik midir?’ adlı kitabını referans …