Hakkımızda

Sonra Sanat kolektifi, resim, heykel, müzik, fotoğraf disiplinlerinden bir araya gelen insanların oluşturdukları kar amacı gütmeyen disiplinler arası sanat üretimi benimseyen bir kolektiftir. İsmini 2015 yılında Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirdikleri “Sonra” adlı projeden alır. 7 Mayıs 2015 tarihli bu proje birbirini her gün gören, sürekli karşılaşan ama çoğunlukla aralarında diyalog doğmamış okul halkının bir araya gelmesi amacıyla düşünülmüştür. Sonra etkinliği, 2016 senesinde Kandıra Kocaeli ve Reyhanlı Hatay’da birer okulda daha gerçekleştirilmiştir. Sanat üretiminin ve incelemesinin disiplinler arası bağlamda gerçekleşmesi gerektiğini savunan grup, ilk etapta çalışmalarını müzik ve plastik sanatlar ilişkisi üzerinden sürdürmüştür. Kolektif 2016 yılında Kocaeli’de açtıkları Kara Sanat adlı atölyede hem kişisel çalışmalarını hem de kolektif olarak yürüttükleri üretimlerini devam ettirmektedir. Atölye aynı zamanda Kocaeli’de akademik ortama alternatif olarak bireylerin bir araya gelerek sanat üzerine tartışmaları ve üretmeleri için bir mekan olarak da kendine yer edinmiştir.