İran-Türkiye Sanatçı Değişim Programı ve ‘Exchange’ Sergisi

Helikon Çağdaş Sanat Derneği’nin ‘Komşularımız’ konsepti ile düzenlediği, İran-Türkiye Sanatçı Değişim Programı Bahçecik’te Helikon Sanat Merkezi’nin alanında 12 Eylül 2019 tarihinde başladı. İki İranlı ve iki Türkiyeli sanatçının ortak katılımı ile beraber ekip üç hafta birlikte yaşayıp, sanat üzerine tartışmalar yürüterek küresel ölçekte sanatta ortaklaşma biçimlerini masaya yatırdı. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ziyareti ile …

Sosyal Hacim / Çalıştay

İçerisinde yerleştirme, performans, video, heykel ve resim alanlarından eserler bulunduran Sosyal Hacim başlıklı Uluslararası Sanat Çalıştayı, bu seneki sergisinde bireylerin sanatla ilişki kurma biçimlerini, yeni karşılaşmalara yol açabilecek şekilde yeniden kurgulamalarını sağlayacak alanlar oluşturmayı hedefliyor. Ukrayna, Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcıların, Bahçecik’te konaklayıp, çeşitli tartışmalar yürüttüğü çalıştay, günümüz sanat üretiminde …

Sığınma | Sergi

Kocaeli’de kültür ve sanat alanında çalışmalar yürüten Sonra Sanat Kolektifi 2019’un ilk sergisi ile Kara Sanat Atölyesi’nde yer alıyor. Sığınma kavramına çeşitli bakışaçılarıyla yaklaşıp, bireyin en geniş yaşam alanından en özel çevresine kadar her alanda maruz kaldığı / bırakıldığı sığınma kavramıyla ilgilenen sergi 15 Mayıs Çarşamba Kara Sanat Atölyesi’nde izleyiciyle buluşuyor. SanatçılarFırat Yusuf YılmazOrçun BeslenSergül …

Zamandan çalınan bir an mı, zamana hükmeden bir imge mi?

Görüleni yüzeye aktarmak geçmişten günümüze kadar birçok sanatçı için üzerinde durulan meselelerden biri olmuştur. Görülen yahut düşlenenin boya ile yüzeye aktarımı çok eski çağlara uzanan bir gelenek. Bu geleneğin sanat olarak nitelendirilmeye başlandığı noktada aktarım gerçeğe yakınlığı derecesinde başarılı sayılmakta idi. Gerçeğe yakınlık için harcanan zaman ve emek ilk olarak m.ö 4. Yüzyılda buluşu gerçekleştirilen …

Buralar hep değerliydi!

Kentlerde ve ülkelerde değişimin en büyük göstergelerinden birinin meydanların değişimini olduğunu neredeyse artık herkes biliyor ve dolayısıyla buna tanıklık eder durumda.  (Kentsel dönüşümle ilk müdehale edilen bölgeleri hatırlayabilirsiniz İstanbulda.) Bu duruma örnek olarak Kadıköy meydanından bahsedecek değilim. Bahsettiğim yer Taksim meydanı. Hatta Taksim meydanı ve çevresini sınır olarak aldığını söyleyebilirim. 2011’den bu yana süren Suriye …

Savaş Sonrası Sanatçının Cephesi

Savaş, insanlığın yarattığı en esnek eserdir. Çünkü kime ya da neye karşı olduğu konusu, tanımını oluşturur. Hayat ise, tarih boyunca bu eseri es geçmiş bir koleksiyoner olmamıştır. Savaşın sanatla kurduğu birlikteliği kurgulayabilmek için, bu ilişkiyi gözardı etmeyen bir düşünür olan Walter Benjamin’in sözlerine kulak vermek gerekebilir: Politikayı estetik hale getirme çabaları tek bir şeyle sonuçlanır, …

Gargoyle ve Bakanın Görünümü

Kilisenin dışarıya açılan gözcüsü olan Gargoyle’lar insan hayatına 11.yy’da dahil olmuştur. Kesinliği olmasa da adlarının Fransızca’da boğaz anlamına gelen ‘Gorgouille’ kelimesinden evrildiği tahmin ediliyor. Binalardaki fazla yağmur suyunu boşaltmak için kullanılan iniş borularının çevresine yapılan Gargoyle’ların işlevsel amacından sıyrılıp kilisenin  halka verdiği taştan dersler haline gelmesi uzun sürmemiş. Dinin kutsal aurasının binanın içinden kovması sonucu …

Kimlikli Bedenler: Sanat, Kimlik, Cinsiyet Üzerine Notlar

Bu yazıda Ahu Antmen’in Kimlik Bedenler adlı kitabı incelenip, kitabın tezleri bağlamında tarih boyunca bedene atfedilen kimlik ve özellikle 60’lı yıllardan sonra bu durumun sanatçılar tarafından yorumlanışı ele alınacaktır. Feminist yeniden okuma ve ironik kurgulama örneklerini kitaptan çeşitlendirip, bu yöntemin gerekliliğini ve yol açabileceği bazı problemleri, Slavoj Zizek’in ‘Cinsel olan politik midir?’ adlı kitabını referans …

Suriyeli Sanatçılar Yıkılmış Anıtları Minyatür Olarak Yeniden İnşa Ediyor

İslamcı militanlar Suriye ve Orta Asya’nın belli bölgelerindeki ikonik ve değerli anıtları sistematik bir şekilde yok ederken, Suriye’li bir grup mülteci Suriye’de ki yitirilen anıtları minyatürden yeniden üreterek tarihlerinin unutulmadığından emin olmaya çalışıyor. Yaklaşık bir sene önce, Ürdün’de ki Za’atari mülteci kampında topluluk lideri olan Ahmad Hariri, kaçındıkları savaşta yok olan tarihsel alanlar ve anıtları …

Savaşın Etkileri Üzerine Üç Çalışma

Savaşın Sonuçları, 1638 ve 1639 yılları arasında 30 Yıl Savaşları’na tepki olarak yapıldı.   Yapılan en erken aktivist eserlerden biri olduğu söylenir.  Çatışmanın nedenleri karmaşık ve çeşitli ama Protestanlar ve Katolikler arasındaki kin savaşta büyük bir rol oynadı. Ek olarak, Avrupa’da politik güç için verilen uğraşlar savaşa hem sebep oldu hemde süresini uzattı. Savaşın uzun süresince neredeyse …