Güncel Sanat Atılımlarının Zamana ve İnsana Karşı Mücadelesi Üzerine; Manifesto ve Kare Filmleri

Güncel sanatın yeni ‘normal’ haline gelişinden geçen sürenin artması ve son sanat olan sinemanın her döneme açılabilen ikinci bir göz olma özelliğini göz önünde bulunduracak olursak, sanatın durumunu bize eleştirel açılardan anlattığını düşündüğüm iki filmi incelemeye çalışacağım.  /Spoiler Uyarısı/ Öncelikle Manifesto filmini ele alalım.Cate Blanchett’in başrolde olduğu filmin, süresi boyunca birbiri ardına oynatılan 12 senaryo …

“anahtar” sergi

Kolektif bir dert hafızası enstalasyonu. “Dertlerinizi bir kelimeye indirgerseniz bu kelime ne olurdu?” Sonuca ulaşmadan önceki uğrak noktaları kimi zaman ulaşılandan daha öğretici ve bütündür. Bu duraklar, yani ‘Anahtar’lar, süreç boyunca bize eklemlenen sanal kapı açıcılar gibidir. Zihnimizde ki odaların kapısını aralar, içindekini alıp yolumuza ekleriz. Bu çalışmamızda insanlarla konuşup, bütün dertlerini tek bir kelimeye …

“Turuncu Yeşil” Sergi

“Turuncu – Yeşil” Aralık 2016’da Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antre Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen bir enstelasyon çalışmasıdır. Korku, rüya, paranoya, benlik, tecrit gibi anahtarlar üzerine şekillenen çalışmada grup üyeleri malzeme olarak perde, kraft kağıdı ve ses kullanmışlardır. İki katmandan oluşan yerleştirmede grup üyelerinden ikisi enstelasyonun içerisinde bir de performans gerçekleştirmişlerdir. İzleyiciler sergiyi gezebilmek için birinci …

“Sonra” Performans

2015’te toplanan ekip, diyolag ve iletişim süreçlerini gözlemleyebilmek amacıyla, öğrencileri oldukları Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bahçesinde, kolektife isim sahipliği yapan “Sonra” etkinliğini düzenlemişlerdir. 7 Mayıs 2015 tarihli bu etkinlik birbirini her gün gören, sürekli karşılaşan ama çoğunlukla aralarında diyalog doğmamış okul halkının bir araya gelmesi amacınyla düşünülmüştür.  Herkesin spontane bir biçimde işe dahil olması …

Çağdaş Sanat Üzerine Platoncu Yaklaşımlar

Bugün elimizdeki bulgulara göre sanat tarihi içinde her şeyin başlangıcı olarak kabul edilen mağara resimlerinden(1) sonra, sanatın nasıl olması gerektiğine dair ilk söylem Platon tarafından geliştirilmiştir. “Platon için sanat, hakikat ve iyi davranışlar gibi meziyetlerin hizmetinde olmalıdır. Platon’un dünyası iki katlıdır, aldatıcı ve güvenilmez olan duygularla algılanan fiziksel dünya ve hayallerle duygulardan tamamen özgürleştirilmiş akıl …

Ben Ne Zaman Dekoratif Oldum?

Dekoratifin karşılığında söyleyeceğim şey nedir?Dekoratif olmayan mıdır?Dekoratif nedir?Girişimlerin hepsinin anlamını daha ilk fikir ortaya atıldığı anda yitip gitmesi bizi bir kuyunun içine atıyor.Her seferinde tekrar tırman. Düşün, oku, sabret. Ama asla cesaretle değil. Tersine korkak bir kararlılıkla hareket et.Çık kuyudan şimdi, tekrar tırman. Ama tırmanırken artık kuyuya düşerken tutunacak yer ara kendine, her zaman dibe …

Bienallerde Devrim Mi Oluyor / Orçun Beslen

İstanbul’a gelip Taksim’le tanışmam 2003 senesine denk geldi. Tabi liseyi yeni bitirmiştim ve İzmir’den direkt Taksime gelmek bende bir sürü şoka sebep olmuştur. Mahalledeki karakol,etrafındaki barlar, gece hayatı,kültürel etkinlikler, eylemler, anarşistler, feministler derken birden heyecan dolu bir şehre geldiğimi anladım. Geldiğimde hiç arkadaşım yoktu ve Taksim çok kalabalıktı.Bütün turistik yerleri gezdim, öğrendim, yürüdüm, Taksimden Beyazıt …

Kent Meseleleri/ Sanatçılar/ Sanat Kolektifleri

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm meselelerinde yaşanan sanat hareketleri, nasıl yaklaşıldığı, neler yapıldığı üzerine konuştuğumuz Gülsuyu-Gülensu kent dayanışmasından Erdoğan Yıldız, Kentsel dönüşüme direnen ve farklı alternatiflerle kendini kabul ettirebilen bir mahallenin sanat aktivistleri ve sanatçılarla olan deneyimlerini anlattı. Sanat ve sanatçıların içinde olduğu bir mahalle örgütlenmesini mümkün kılan şey nedir?Erdoğan Yıldız : Sanat ve sanatçının da içinde olduğu …

“Resim Yüzeyinin Sınırlarını Zorlayan Uygulamalara Tarihsel Bir Bakış, “Manet, Velasquez ve Estetik Modernizm”

Bu metinde Foucault’nun “Manet, Velazquez ve Estetik Modernizm” adlı kitabı incelenecek, mekan kavramının 20. yüzyıl içinde resim yüzeyinin sınırları ile ilişkisi örnekler üzerinden tartışılacaktır. Bu aralıkta özellikle değineceğimiz Manet üzerinden Foucault’un yorumları ile 20.Yüzyılda resim düzlemini aşan arayışların tarafımdan incelenerek çeşitlendirilmesi olacaktır.İlk karşılaşmamın Kelimeler ve Şeyler kitabı ile olan, Diego Velàzquez’in Las Meninas tablosu üzerine görüşlerini bildirdiği Foucault’nun, çevirisi …

Yeni müziğin ilk adımları: Schönberg ve 12 ton müziği

Müziğin ne olduğuna baktığımızda sadece bize çekici gelen seslerin organize edilmesi olmadığını görüyoruz. Birçoğumuz dinlediği bir şarkıda vokalin nefes sesini duyduğunda o şarkıdan hoşlanmayabiliyor, bir senfoni dinlerken müziğin hatalı bir yavaşlamasıyla başarısız yorumlandığını düşünebiliyoruz. Oysa müzik nedir? Sorunsalı daha da genişletmek gerekirse, müziğin bu kadar kusursuz olmasına bizi kim şartladı?  Günlük hayatın tüm kalabalığında kulağımızda sabitlenmiş …