“Resim Yüzeyinin Sınırlarını Zorlayan Uygulamalara Tarihsel Bir Bakış, “Manet, Velasquez ve Estetik Modernizm”

Bu metinde Foucault’nun “Manet, Velazquez ve Estetik Modernizm” adlı kitabı incelenecek, mekan kavramının 20. yüzyıl içinde resim yüzeyinin sınırları ile ilişkisi örnekler üzerinden tartışılacaktır. Bu aralıkta özellikle değineceğimiz Manet üzerinden Foucault’un yorumları ile 20.Yüzyılda resim düzlemini aşan arayışların tarafımdan incelenerek çeşitlendirilmesi olacaktır.İlk karşılaşmamın Kelimeler ve Şeyler kitabı ile olan, Diego Velàzquez’in Las Meninas tablosu üzerine görüşlerini bildirdiği Foucault’nun, çevirisi …

Yeni müziğin ilk adımları: Schönberg ve 12 ton müziği

Müziğin ne olduğuna baktığımızda sadece bize çekici gelen seslerin organize edilmesi olmadığını görüyoruz. Birçoğumuz dinlediği bir şarkıda vokalin nefes sesini duyduğunda o şarkıdan hoşlanmayabiliyor, bir senfoni dinlerken müziğin hatalı bir yavaşlamasıyla başarısız yorumlandığını düşünebiliyoruz. Oysa müzik nedir? Sorunsalı daha da genişletmek gerekirse, müziğin bu kadar kusursuz olmasına bizi kim şartladı?  Günlük hayatın tüm kalabalığında kulağımızda sabitlenmiş …

Occupy Hareketinin Sanatını Gözlemlemek

Occupy hareketi çoğunlukla doğaçlama davranıyor, McPherson meydanında konuşlanmış ve ülke genelini politik ve pratik bilgiler içeren el yapımı tabelalarla noktalamış durumda. Artık bilgisayarlı tasarım çağındayız ve düzgün resimler kolaylıkla çoğaltılabiliyor ve kabul görüyor. Şaşırtıcı şekilde Occuprint.org’daki çevrimiçi galeri ise ortaya koyuyor ki,  Occupy hareketi saflarında birden fazla çok yetenekli grafik tasarımcı bulunduruyor. Occupy’cıların ortak bir …